Tytuły zgłoszonych referatów (wraz z abstraktami).


1.    Biblioteki akademickie XXI w. – e-ewolucja: nowe działania.


2.    Obszary zmian w wymiarach jakości usług bibliotecznych, czyli o wizerunku biblioteki w czasach kryzysu.


3.    Standardowe i nietypowe rodzaje działalności biblioteki w ocenie jej użytkowników na przykładzie Biblioteki Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.


4.    Współpraca bibliotek: wszyscy za, ale kto chce to praktykować.


5.    Konsorcjum  BazEkon – historia, twórcy, zasoby.


6.    Wymiana międzyuczelniana jako sposób gromadzenia księgozbioru w czasach kryzysu.


7.    Polityka gromadzenia w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.


8.    Działania tworzące pozytywny wizerunek CBG PTTK w Krakowie”.


9.    Wpływ kreatywnego bibliotekarza na wizerunek Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


10.    Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej – nowe funkcje.


11.    Przypisy, powołania bibliografia załącznikowa.


12.    Źródła finansowania zasobów bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.


13.    Kontrola zarządcza w bibliotekach akademickich.

 

14. Tworzenie nowego wizerunku biblioteki akademickiej. Funkcja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jako Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej.

 

15. Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku.

 

16. Biblioteki akademickie w trudnych czasach - kosztowny luksus czy wciąż konieczność?

 

17. Realizacja misji społecznej i kulturalnej biblioteki naukowej – na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku