I Ty jeszcze możesz zostać uczestnikiem naszej konferencji.

 

XVI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych

  odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce

 w dniach 11-12 września 2014r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 Tytuły zgłoszonych referatów wraz z abstraktami

 

Przykładowe zagadnienia tematyczne:

♦ Pozyskiwania środków  zewnętrznych  (np. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, fundusze ministerialne, fundusze lokalne, sponsorzy).

♦ Inne  formy pozyskiwania środków  (np. opłaty za xero, opłaty za przetrzymywanie książek, opłaty za korzystanie z Internetu, opłaty za korzystanie z usług biblioteki przez osoby z zewnątrz).

♦ Wspólne inicjatywy  bibliotek (np.  konsorcja, wypożyczenia międzybiblioteczne, wymiana międzyuczelniana wydawnictw własnych, wspólne opracowywanie zbiorów).

♦ Przykłady  współpracy bibliotek z innymi instytucjami  na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym (np. konferencje, szkolenia, festyny, wystawy).

♦ Stworzenie odpowiedniego wizerunku i promowanie  biblioteki  w czasach kryzysu  (np. poprzez marketing usług bibliotecznych i promocję książki).

♦ Zmiany w organizacji pracy bibliotek wynikające z pełnienia nowych funkcji społecznych.

♦ Optymalizacja kosztów (gromadzenie zbiorów, polityka kadrowa, usługi biblioteki)

♦ Inne  zagadnienia  nawiązujące do  tematyki  konferencji .